Innovationsgrupp Allåkerbärodling

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten får stöd av Jordbruksverket för att bilda en innovationsgrupp för allåkerbärodling.

Allåkerbäret är en korsning mellan det inhemska åkerbäret och alaskaåkerbäret, som har utvecklats under 1950-talet på försöksstationen i Öjebyn. Det är ett unikt bär för Norr- och Västerbotten som trots stor efterfråga hittills endast odlas i mycket begränsad omfattning. Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten får nu stöd av Jordbruksverket för att bilda en innovationsgrupp för allåkerbärodling. Innovationsgruppen ska utveckla en ny odlingsteknik för allåkerbär med sikte på att kunna kommersialisera odlingen av det unika bäret.