Informationsfilmer om ägarskiften

Syfte med projektet är att producera filmer på temat ägarskifte för att skapa reflektion och diskussion inom familjekonstellationer vid generationsskifte och mellan andra parter vid ägarskifte.

Minst tre filmer kommer att spelas in. Under hösten 2017 kommer det anordnas informationstillfällen för rådgivare från organisationer och företag som arbetar med frågor kring ägarskiften. Ett genomgående tema i filmerna ska vara att lyfta de mjuka värdena kring ägarskiftet, t ex rättvisa mellan flera syskon, känslor kring att lämna ifrån sig ett livsverk osv. Ett övergripande mål med projektet är att skapa medvetenhet och medvetna ställningstaganden vid ägarskiftet, vilket skapar mer hållbara företag för de som tagit del av filmerna.

 

Projektägare för projektet är Hushållningssällskapens förbund och projektgenomförare är Hushållningssällskapet Halland och Hushållningssällskapet Östergötland. Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.