Hushållning med energi och tid i fält

HIR Energi har beviljats gruppbildningsstöd inom EIP, Europeiska Innovationspartnerskapet. Det innebär att vi nu är igång och bildar sk innovationsgrupper. Grupperna har fokus på hur man med ny teknik ska kunna hushålla med energi och tid i fält.

För mer information kontakta Nils Helmersson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 28, e-post: nils.helmersson@hushallningssallskapet.se

 

EU_flagga

Projektet är finansierat av Europeiska struktur- och investeringsfonden.