Hushåll med skogsmarken

Hushållningssällskapet är en viktig rådgivande aktör i kontakter med skogsägare och skogsföretag. Vi ser ett ökande problem med markskador i skogsmarken ur skogens alla värden idag. Dessutom finns det risk för ökande problem i framtiden i och med klimatförändringarna. En av de viktigaste förebyggande åtgärderna för att förhindra markskador är en bra kommunikation mellan markägare, virkesköpare och entreprenörer som ska utföra avverkningar.

Hushållningssällskapet kommer under 2017-18 ordna informationsträffar och skogsdagar runt om i landet under temat Hushåll med skogsmarken. Träffarna inriktar sig främst till skogsägare. Vi kommer att ta upp praktiska och kunskapsmässiga erfarenheter och råd kring planering, kontraktsskrivande och effekter i mark, miljö och ekonomi av markskador.