Hur kan vi odla sötpotatis på bästa sätt?

Nu bildar vi innovationsgrupper för att komma fram till hur man odlar sötpotatis på bästa sätt under de förutsättningar som finns i vårt nordliga klimat.

HIR Horto har beviljats stöd för att bilda grupper inom EIP, Europeiska Innovationspartnerskapet. Det innebär att vi nu är igång och bildar sk innovationsgrupper. Gruppen med fokus på sötpotais, Ipomoea batatas, ska komma fram till hur man bäst kan odla sötpotatis under de förutsättningar som finns i vårt nordliga klimat.

Odlingsmanual sötpotatis

För mer information kontakta Oskar Hansson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 62, e-post: oskar.hansson@hushallningssallskapet.se