Humleodlarförening i Östergötland

Projektets mål är att skapa ett nätverk för kunskapsspridande om humleodling för att kunna utveckla den svenska humleodlingen. Hushållningssällskapet driver idag ett humlesortförsök som bidrar till ökad kunskap om humlesorter som passar att odla i Östergötland.

Idag finns ingen specifik bransch för humleodling utan i princip all humle som används i Sverige kommer från utlandet. Förr hade nästan varje gård egna humleplantor som användes vid bryggning av mjöd eller öl för husbehov. När sedan industrialiseringen kom försvann behovet av egna plantor och även kunskapen kring att odla humle i Sverige försvann. Idag finns ett stort intresse för att brygga lokalproducerad öl med svenska råvaror men ingen svensk humle att tillgå och väldigt liten kunskap kring att odla humle i Sverige. På grund av kunskapsbristen kring att odla humle i Sverige finns ett behov av att skapa ett nätverk för personer intresserade av humleodling för att kunna dela den kunskap som finns.

Projektet vänder sig till personer med intresse för humle och humleodling. Syftet med projektet är att öka kunskapen kring att odla humle i Sverige. Målet är att skapa ett nätverk för kunskapsspridande om humleodling för att kunna utveckla den svenska humleodlingen. Projektet består i att genomföra
fältvandringar, seminarier och studieresor samt skapa en humleförening.

Projektet är treårigt och finansieras av LEADER Folkungaland

Kontaktperson för projektet är Katarina Wiklund, 0706-630309