Höstgödsling i ekologisk timotejfrövall

Vi vill undersöka hur kvävegödslingen till timotejfrövallar av olika ålder ska fördelas mellan höst och vår i ekologisk produktion.

Jordbruksverket (2012-2014)

Kontaktperson: Eva Stoltz

Om projektet: En rad kött-och benmjölsprodukter, i pelleterad form, krossad eller som mjöl finns numera på marknaden. I denna undersökning kommer vi att använda Biofer 10-3-1 som en modellprodukt.

Slutrapport >>