Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad

Projektet ”Hästgödsel i kretslopp – Sjuhärad” ska under 2015 skapa en modell där stallägare och lantbrukare i Sjuhärad samverkar kring användandet av hästgödsel. Vi bidrar till ökat kretslopp genom att hästgödseln används och sprids på åkrarna.

Målgrupper för projektet är stallägare, lantbrukare och miljöinspektörer med inriktning lantbruk i Sjuhärad. Förväntat resultat är:

  • Ökad kunskap om hästgödselns potential
  • Stöd till kommunernas miljökontor
  • En Sjuhäradsmodell för hästgödselhantering
  • Förbättrad lönsamhet hos stallägare och lantbrukare
  • Tillväxt i Sjuhärad

Projektet drivs av SP Energiteknik och är finansierat av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.

Projektrapporter:

Det finns även ett verktyg för beräkning av hästgödselns värde. Kontakta Margareta Bendroth för att få tillgång till det.

Margareta Bendroth

Margareta Bendroth
Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Telefon: 0325-618 633
Mobil: 0706-44 28 76
E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se