Hästgödsel i kretslopp – Hisingen

Rapporten presenterar de aktiviteter som genomförts i förstudien ”Utredning av gödselhantering på kommunala arrendegårdar på Hisingen” under projektperioden augusti 2016 till december 2016.

Målet med förstudien var inventera nuvarande situation och att visa på olika alternativ för att skapa bättre förutsättningar för en mer miljövänlig och hållbar gödselhantering på Göteborgs Stads arrendegårdar på Hisingen.

2016 slutrapport Hästgödsel Göteborgs Stad Hisingen

Det finns även ett verktyg för beräkning av hästgödselns värde. Kontakta Margareta Bendroth för att få tillgång till det.

 

Margareta Bendroth
Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Telefon: 0325-618 633
Mobil: 0706-44 28 76
E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se