Hästgödsel i kretslopp – Göteborgs stad söder öster

Rapporten presenterar resultatet av de aktiviteter som genomförts i förstudien ”Gödselhantering på Göteborgs Stads arrendegårdar i södra och östra Göteborg” under perioden augusti 2018 till februari 2019.

Målet med förstudien var att inventera nuvarande situation och visa på olika alternativ för att skapa bättre förutsättningar för en mer miljövänlig och hållbar gödselhantering på Göteborgs Stads arrendegårdar i östra och södra delar av kommunen. Arrendatorerna kontaktades via epost/brev och uppföljande telefonsamtal. På detta sätt insamlades uppgifter om arrendatorernas situation gällande eventuellt överskott av gödsel eller önskemål om att ta emot gödsel.

2018 slutrapport Hästgödsel Göteborgs Stad söder öster

Det finns även ett verktyg för beräkning av hästgödselns värde. Kontakta Margareta Bendroth för att få tillgång till det.

Margareta Bendroth
Häst, Lantbruksdjur

Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
Telefon: 0325-618 633
Mobil: 0706-44 28 76
E-post: margareta.bendroth@hushallningssallskapet.se