Häst i Norr

I projektet ska en långsiktigt hållbar strategi tas fram för att tydliggöra möjligheter och hinder för en utveckling av hästnäringen i regionen.

Syftet med projektet är att utveckla och stärka såväl befintligt som blivande hästföretagande inom samtliga verksamhetsgrenar som direkt eller indirekt har hästen som gemensam nämnare. Detta för att hästnäringen som helhet ska bli en del i en varaktigt hållbar grund för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i regionen.

Projektet kommer främst att erbjuda kurser inom:

  • Entreprenörskap och företagande
  • Djurhållning
  • Djurhälsa och djurmiljö
  • Marknadsföring och produktutveckling

Projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Projektledare

Helene Skogqvist, 0923-121 86, 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

 

Investerar_f