Hasselodling

I projektet kommer vi arbeta med utveckling av nötodling genom studiebesök, seminarier och faktaframtagning.

För mer information, kontakta Susanne Paulsson.