Hasselodling

I projektet kommer vi arbeta med utveckling av nötodling genom studiebesök, seminarier och faktaframtagning.

Projektet utgår från platsen Hallandsåsen som en gammal kultur för nötodling. Syftet är att genom studiebesök, seminarier och faktaframtagning få igång en produktion runt åsen. Hallandsåsen har många besökare årligen. En lokal förädling av råvaran hos småskaliga förädlare bidrar till traktens attraktionskraft.

För mer information, kontakta Susanne Paulsson.