Svensk nötodling – vårt kulturarv

I projektet kommer vi arbeta med utveckling av nötodling genom studiebesök, seminarier och faktaframtagning.

Projektet utgår från platsen Hallandsåsen som en gammal kultur för nötodling. Syftet är att genom studiebesök, seminarier och faktaframtagning få igång en produktion runt åsen. Hallandsåsen har många besökare årligen. En lokal förädling av råvaran hos småskaliga förädlare bidrar till traktens attraktionskraft.

Broschyrer

Inom projektet har det tagits fram två olika broschyrer om hasselnötter, en om kulturarvet och en om odling. Läs broschyren direkt på webben via länkarna nedan. Vi kan också skicka tryckta exemplar. Kontakta Anna-Carin Almqvist om du är intresserad.

Hasselnötter – en del av vår kulturhistoria

Odling av hasselnötter

 

Kontakt

För mer information, kontakta Anna-Carin Almqvist.