Hållbara odlingssubstrat hos tunnelodlade jordgubbar

Det övergripande syftet är att utveckla potentialen för en hållbar och säker produktion av jordgubbar i substrat. Målet med projektet är att få kunskap om samspelet mellan den naturliga mikrofloran och växtnäringsprodukten kaliumfosfit i olika odlingssubstrat och därmed möjligheten att förstärka växtens naturliga motståndskraft mot rotsjukdomar i jordgubbsodling.

I projektet utvärderas tre olika substrat: ett nytt torvsubstrat, ett nytt kokossubstrat samt ett använt torvsubstrat. Tillväxten mäts och mikrobiella samt växtpatalogiska analyser utförs. Jordgubbsodlare och rådgivare kommer att bjudas in till möten då resultaten presenteras samtidigt med en fördjupad utbildning om utveckling av rotpatogener i odlingssubstrat.

Projektet leds av Sammar Kahlil i samarbete med Birgitta Svensson, båda SLU Alnarp samt Thilda Håkansson, HIR Skåne och bärodlaren Anna-Karin Nilsson, Eriksgården. LRF Trädgårds bärsektion bidrar också till projektet.

För mer information, kontakta:

Thilda Håkansson, bärrådgivare HIR Skåne
Tel. 010-4762263, thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se