Fältförsök,Forskning och utveckling,Växtodling

Hållbar växtodling

Titta på olika odlingssystem, t ex strip tillage.

Projektledare; Jan Jönsson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; C R Prytz donationsfond

Dela sidan