Hållbar produktion av vallbaljväxter i ekologiska odlingssystem

Kvävefixeringen hos vallbaljväxter utgör grunden för all ekologisk odling. den svaga uthålligheten hos rödklöver orsakad av rotröta är ett stort problem som måste åtgärdas för att ekologiskt lantbruk skall vidareutvecklas.

 Rödklöver är en mycket viktig foderkomponent i mjölkproduktionen och betydande skörde- och kvalitetsbortfall i ekoliggiska produktionssystem beroende på skördereduktion motsvarade ca 14 000 kr/ha.

I projektet ska vi identifiera och utveckla strategier för att uthålligt odla vallbaljväxter för lokalproducerade proteinfodermedel och säkra den biologiska kväveförsörjningen. Rödklöver jämfört med vitklöver, käringtand och blålucern samodlad med timotej i tre skördeår.

 

Samarbete med: Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Finansiär: Ekhagastiftelsen

Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar