Halländsk mat för ungdomar på språng

Ta fram recept på mellanmålsbars och shots med halländska råvaror.

Projektledare; Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland

Finansiär; C R Prytz donationsfond