Guld och Gröna Skogar

Projektet syftar till att sprida kunskap om askåterföring. Aska som återförs till skogsmarken motverkar försurningen, ökar produktiviteten och minskar aska på deponi. Osäkerheten kring askåterföringen är dock ett hinder för att mer aska inte återförs till skogsmark.

I projektet kommer kurser inom askåterföring att anordnas som blandas med studiebesök, föreläsningar och praktiska konkreta exempel.

Projektledare: Karl Gustafsson, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge gustafsson@hushallningssallskapet.se