Grön Affärsguide

Från idé till etablering av gröna affärsidéer.

Grön affärsguide är ett projekt som finansieras via Landbygdsprogrammet t.o.m. hösten 2009.

Det syftar till att bistå företag med en rad tjänster och hjälpmedel som ska underlätta färden från idé till försäljning av de tjänster eller produkter som man önskar lansera. Målgruppen är dels företag som vill diversifiera sig i nya affärsområden och dels nystartade företag.

Varje deltagande företag förses med en rådgivare (affärsguide) som har till uppgift att:

  • Inventera företagets resurser och prioritera vilka handlingsområden som företaget bör jobba med. En tid- och handlingsplan upprättas med vilken man jobbar med under hela projekttiden.
  • Koppla ihop företagets kompetensbehov med rätt rådgivare inom Hushållningssällskapet. Handlingsområden som kan ingå är marknadsföring & paketering, vägledning vid miljö & tillståndsansökningar, marknadsundersökningar, ekonomiska kalkyler, produktionsrådgivning etc.
  • Bistå i kontakt med myndigheter, finansiärer samt leverantörer och kunder.

Inom ramen för projektet anordnas dessutom workshops där deltagarna tillsammans med rådgivare och andra företagare får jobba praktiskt med frågeställningar man möter i den egna verksamheten.

Som deltagare får du 30 timmars rådgivning under loppet av ett år till en kostnad av 3000 kr. I denna rådgivning får inte författande av affärsplan och ansökan om investeringsstöd ingå.

Kontaktperson

Federico Cuellar

federico.cuellar@hushallningssallskapet.se

Investerar_f