Green Valleys

EU-projekt om bioraffinering av gräsmarker för att leverera hållbart producerade energiprodukter och proteinfoder.

Projektet är ett svenskt-danskt samarbete i Öresund-Kattegatt-Skagerrak området där Hushållningssällskapet Sjuhärad deltar i produktionen av biogas. Inom ramen för projektet etableras en utvecklingsplattform för grön bioraffinering med vallen som råvara. En större anläggning vid Aarhus universitets forskningscentrum AU Foulum samt en pilotanläggning vid Naturbruksskolan Sötåsen, Töreboda utvecklas. De förädlade produkterna är en fiberfraktion som innehåller vallprotein och fiber samt pressjuicen som innehåller protein och socker. Biogaspotentialen från båda fraktionerna utvärderas och fiberfraktionen kommer att rötas i biogasförsök på Rådde Gård, Hushållningssällskapet Sjuhärad i samarbete med AU Foulum och Naturbruksförvaltningen.

Partners

Agroväst Livsmedel AB, lead partner

Västra Götalandsregionen, Naturbruksförvaltningen

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Chalmers

Aarhus universitet

Skive kommun

Ansvariga vid Hushållningssällskapet Sjuhärad: Elisabet Nadeau och Cecilia Hermansson

Läs mer https://agrovast.se/eu-projekt/green-valleys/