Gradvis

Tycker du att du har tillräckligt med information för att kunna förbereda ditt företag för ett förändrat klimat?

I projektet Gradvis visar vi vilka möjligheter och vilka risker ett förändrat klimat medför för det svenska lantbruket.

Vi erbjuder skräddarsydda seminarier om klimatets påverkan på jordbruket. Seminarierna utgår från de förändringar som förutspås för den del av Sverige du verkar och seminarierna anpassas till den eller de produktionsinriktningar du är intresserad av.

Ett delprojekt för Gradvis har varit Gradvis – skogen i ett förändrat klimat.
Projektet lyfter  de möjligheter och utmaningar som finns för svenskt skogsbruk i ett förändrat klimat. Ni kan läsa hela rapporten här

Kontakt för projekt Gradvis:

Sara Bergström Nilsson eller 035-465 09

Besök projektets egna hemsida för att ta del av samtliga rapporter och faktablad.