Göra affärer med lokalproducerad mat

Mer lokal mat på borden i Jönköpings län är syftet och det övergripande målet med detta projekt.

I projektet får företagare hjälp med att marknadsföra sina lokala produkter via olika insatser. Via tjänsten ”Hyr-din-Livsmedelssäljare” kan livsmedelsproducenterna hyra in en person med god kännedom om lokala livsmedel för att få fart på sin försäljning av lokala matvaror till butik, grossist och restaurang. I delen kring eventskapande lär sig deltagarna hur de skapar väl sammansatta matevent. Via samordning kan företagen tillsammans skapa hållbara och konkurrenskraftiga alternativ som kan erbjudas till offentlig sektor, butik, restaurang och café.

Projektledare för projektet är Sofia Alriksson, sofia.alriksson@hushallningssallskapet.se, 0708–293057