Fungerar N-sensorn i kombination med varierad utsädesmängd?

Projektet ska utvärdera om N-sensorn fungerar även om man kör med varierad utsädesmängd.

På ett fält sås korn med fast respektive varierad utsädesmängd. Slutkvävegivan ges med hjälp av N-sensor. Proteinhalten mäts i skörderutorna och används för att utvärdera om N-sensorn fungerar även med varierad utsädesmängd.

Projektledare – Carl Blackert

Finansiär – CR Prytz Donationsfond