Frilandsodling på Öjebyn Agro Park

Frilandsodling på Öjebyn Agro Park är ett projekt för att visa på möjligheterna med grönsaksodling i länet och att inspirera både nya och gamla odlare att satsa på grönsaker. Genom att visa konsumenter på vilka varor som är möjliga att efterfråga på den lokala marknaden kan vi öka andelen norrbottniska livsmedel på våra tallrikar.

Slutrapport Frilandsodling på Öjebyn Agro Park

HSBDAC_Inbjudan visning av frilandsodling ÖAP_Restaurang 2018

HSBDAC_Inbjudan visning av frilandsodling ÖAP_Butik 2018

HSBDAC_Inbjudan visning av demonstrationsodling ÖAP_10 Sept 2019