Framtidens utmaningar för svenska lökproducenter

Förstudiens huvudsakliga slutsats är att de svenska lökodlarna efterlyser mer erfarenhetsutbyte och bättre samordning mellan universitet, rådgivare, myndigheter och odlare. För framtiden är det extra viktigt att säkerställa en god lönsamhet för svensk lökodling så den unga generationen vågar satsa.

Projektansvarig: Lars Mogren, SLU och Anna-Mia Björkholm, HIR Skåne.

Läs hela rapporten här