Framgångsfaktorer i större lantbruksföretag

Vad gör ett företag framgångsrikt? Vad är hemligheten till att utveckla stor framgång som företagare? Vilka är faktorerna och hur arbetar de framgångsrika företagen med sina framgångsfaktorer?

I projektet har Hushållningssällskapet Halland intervjuat lantbrukare och ekonomiska rådgivare i Sverige och USA. Sedan har en kartläggning av företagens framgångsfaktorer och hur de arbetat med dem utförts.

Efter kartläggningen har resultaten analyserats och ett verktyg utarbetats för att framgångsfaktorerna ska kunna användas av andra lantbrukare i sin strävan mot större framgångar.

Projektet har genomförts i samråd med Jordbruksverkets projekt ”Nya perspektiv på ett konkurrenskraftigt jordbruk”.

Rapporten ”Framgångsfaktorer i större lantbruksföretag”  är nu klar. Du kan läsa den genom att klicka här!

Har du frågor?
Kontakta projektledare Johanna Svensson