Företagsutveckling,Landsbygdsutveckling,Lantbruksdjur

Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland

Hushållningssällskapet har fått beslut från LeaderGute att genomföra  projekt ”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland”. Projektets syfte är att undersöka möjligheterna för att utveckla en ullfiberbaserad industri på Gotland och på så sätt ta vara på en resurs som idag inte utnyttjas. Målet som ska ha uppnåtts vid projektets slut är att sammanställa en inventering kring underlag för ullfiberbaserad industri på Gotland i rapportform, skapa 1-3 nätverk regionalt, nationellt och internationellt samt att genomföra ett seminarium där inventeringen och förutsättningarna presenteras för att kunna tas vidare i processen av olika aktörer.

Projektet genomförs under hösten 2017 och 2018.

 

Läs mer här

Dela sidan