Fortbildning om djurvälfärd och lönsamhet

Grisrådgivare har nu möjlighet att delta i kostnadsfri fortbildning om djurvälfärd och lönsamhet. Det kommer att genomföras webinarier och en studieresa till Danmark.

Fortbildningen finansieras via landsbygdsprogrammet. Huvudarrangör är Anna Molander, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, som gör det i samverkan med Nätverket Grisrådgivarna.

Mer info: Anna Molander, anna.molander@hushallningssallskapet.se | 070-188 48 25