Försök med miljövänliga och uthålliga ekologiska och konventionella odlingsformer

Försöket startade 1987 och är med dess långsiktighet unikt i Sverige. Försöket är nu inne på fjärde växtföljdsomloppet (2007-2012) med fokus på grönsaker, vallfrö, energi, biogasproduktion och gödsling med rötrester.

Försöket finns på naturbruksgymnasierna Bollerup och Önnestad i Skåne. Resultaten utgör underlag för objektiv information om de olika odlingssystemen till rådgivare, producenter, konsumenter och beslutsfattare. Därtill ges här utmärkta möjligheter att skaffa referenser till forskning i den tilltagande hållbarhets- och kretsloppsdebatten.

Projektledning och försöksutförande sker i Hushållningssällskapets regi, projektledare är Per Modig.

Läs vidare på projektets egen hemsida inklusive databas.