Förnybar energi

Under hösten 2020 har Hushållningssällskapet installerat en 49 kW solcellsanläggning som förväntas producera cirka 44 000 kW per år. Investeringen har kunnat genomföras tack vare investeringsstöd från landsbygdsprogrammet.