Förfruktsanpassad kvävetillförsel i ekologisk höstrapsodling

Efterfrågan på ekologiskt proteinfoder såsom raps ökar i och med kravet på 100 % ekologiskt foder till ekologisk djur. Raps är en svårodlad gröda med varierande avkastning. Tillgången på kväve har visat sig vara en faktor med stor påverkan på skörden.

I detta projekt undersöks möjligheten till att skapa ett verktyg för att anpassa kvävegivan för att optimera skörden. Betydelsen av förfrukt och platsspecifika faktorer på kvävetillgången undersöks.

Samarbete med SLU, Skara (2008-2010)
SLU EkoForsk
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar och Maria Stenberg (SLU Skara)
Länk till: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2008-/raps-2008/