Förebygga spridning av fruktfluga

HIR Skåne har beviljats två utvecklings- och forskningsprojekt från Tillväxt Trädgård samt SLF. Båda projekten handlar om att förebygga spridningen av fruktflugan Drosophila suzukii. Flugan har spridit sig snabbt genom Europa. 2014 hittades den också i Sverige. Utvecklingen är oroande och kan innebära stora ekonomiska förluster för odlare.

Drosophila suzukii är en fruktad fruktfluga som lägger ägg både i bär och i frukt med mjukt skal under tiden som frukten mognar. Larverna orsakar direkta kvalitetsfel och minskar hållbarheten efter skörd väsentligt. Ett allmänt hygienprotokoll med förebyggande åtgärder kommer att utformas inom projektet. Tanken är att det ska minska spridningen och etableringen av Drosophila suzukii i svenska odlingar. Protokollet anpassas till gårdsnivå på tre exempelgårdar. Resultatet presenterar vi på en fältvandring för odlare och rådgivare under säsongen 2016 (projekt Tillväxt Trädgård).

Det andra projektets mål är att försöka utforma selektiva fällor och mer specifika doftämne till fällorna för att förenkla avläsningen vid fällorna. Vi ska också undersöka fruktflugans förekomst på vilda och kommersiella grödor både under och utanför odlingssäsongen (projekt SLF).

Båda projekten är samarbetsprojekt mellan SLU, Jordbruksverket och HIR Skåne.

För mer information, kontakta:

Thilda Håkansson, bärrådgivare HIR Skåne
Tel. 010-4762263, thilda.hakansson@hushallningssallskapet.se