Förädlingsmässa på Brunnby Lantbrukardagar 2018

Intresset har aldrig varit större än nu hos lantbrukare att själva förädla det gården producerar samtidigt som de tycker det är svårt att hitta utrustningen som behövs. Vi vill därför skapa en arena där köpare och säljare av utrustning för småskalig livsmedelsförädling kan mötas.

Brunnby Lantbrukardagar utanför Västerås är Mellansveriges mest centrala mötesplats för lantbrukare med drygt 5 000 besökare. Mässan är väl inarbetad och arrangeras nu för 12:e året i följd. Den nya förädlingsdelen blir en ”mässa i mässan” och kommer att bestå av ett sammanhållet och lättillgängligt utställarområde. I nära anslutning till det arrangeras seminarier och workshops med förädlingstema för att skapa ytterligare intresse. Förädlingsdelen kommer att marknadsföras i mässans ordinarie kanaler inklusive mässtidningen, som även kommer ut som bilaga till tidningen Land.  Utöver det satsar vi även på riktad marknadsföring mot målgruppen. Vi beräknar att förädlingsdelen kommer att locka ca 500 personer utöver de ordinarie mässbesökarna.

Projektägare för projektet är Hushållningssällskapens förbund och projektgenomförare är HS Konsult AB.

Projektet finansieras genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För mer information kontakta:
Projektledare Ylva Belin, 021-17 77 25 | ylva.belin@hushallningssallskapet.se