Förädling av biogödsel

Sammanställning av teknik för separering av gödsel, studiebesök.

Samarbetsparter; Högryd.

Projektledare; Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland.

Finansiär; Biogas 2020