Förädling av biogas

Jordbruksverket har beviljat projektstöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 för att bilda innovationsgrupp med fokus på förädling av biogas.

Projektet går ut på att förädla biogas, både metan och koldioxid, till en mer hanterbar produkt som metanol.

Kontakt
Per-Ove Persson, 0511-248 60
per-ove.persson@hushallningssallskapet.se