Fokus Matglädje i skolan

Ett samarbete mellan pedagogisk personal, måltidspersonal och lantbrukare.

I projektet Fokus Matglädje arbetade Hushållningssällskapens matkonsulter under 2010-2012 med att öka matkvaliteten i de offentliga köken i framför allt kommuner och stadsdelar. I projektet såg man vikten av att involvera skolmåltiderna som en del i skolans pedagogiska verksamhet. Att tillsammans med skolans pedagoger i till exempel hem- och konsumentkunskap, natur- och samhällsorienterade ämnen arbeta med måltiden i centrum och där också primärproduktionen involveras.

Med Fokus Matglädje som utgångspunkt skapades projektidén ”Fokus Matglädje i skolan” som genomfördes under 2013. Projektet byggde på att använda maten och måltiderna som en gemensam utgångspunkt tillsammans med skolmåltidsverksamheten och primärproducenter för att förbättra elevernas kunskaper om våra livsmedel och dess ursprung samt stimulera eleverna till att bli medvetna konsumenter.

Detta gjordes genom workshops för pedagoger och måltidspersonal. Under workshopen på skolan var samtlig personal involverad, både måltidspersonal och pedagoger men också lantbrukare från primärproduktionen i närområdet.

Under 2013 genomfördes 24 workshops på lika många skolor i Sverige.

Informationsfolder 

Slutrapport

Vi kommer även i fortsättningen att på  uppdrag kunna genomföra utbildningar och utvecklingsarbete inom området. Läs mer