Fokus Matglädje

Projektet Fokus Matglädje genomfördes 2010-2012 och bestod av ett förändringskoncept i tre steg som vart och ett på ett pedagogiskt, konkret och verklighetsbaserat sätt satte fokus på frågor som bland annat matglädje, matlagning från grunden, närproducerat, ekologiska mål, säsongsanpassade råvaror, hållbar utveckling och upphandlingsförfarande.

Projektet vände sig till ansvariga i kommunen såväl som till måltidsanställda. Även pedagoger och vårdpersonal involverades i vissa delar.

Beslut om kommunens medverkan fattades på kommunledningsnivå, där beslutsfattarna enligt en utarbetad modell fastställde en övergripande vision och kostpolicy för all matverksamhet. Även riktlinjer, mål och handlingsplaner arbetades fram i verksamheterna för förskola, skola och omsorg. Tillsammans med Hushållningssällskapen ingick kommunerna ett avtal för att långsiktigt bedriva ett förändringsarbete. Förändringsarbetet omfattade hela måltidsverksamheten och i projektet ingick också teoretiska och praktiska utbildningar för kökspersonalen.

Deltagande kommuner

Under 2010 medverkade följande kommuner: Borås, Falköping, Götene, Herrljunga, Huddinge, Kristianstad, Ljusdal, Mark, Orsa, Töreboda, Varberg, Åstorp, Östhammar och Överkalix.

Under 2011 medverkade följande kommuner: Bjuv, Bollebygd, Bollnäs, Borlänge, Boxholm, Bräcke, Eksjö, Emmaboda, Eslöv, Forshaga, Gällivare, Hallsberg, Haparanda, Hedemora, Hylte, Hässleholm, Jokkmokk, Karlskrona, Kil, Kramfors, Kristinehamn, Krokom, Lidingö (3 paket), Munkfors, Nässjö, Orust, Pajala, Sölvesborg, Trelleborg, Trosa, Östersund.

Utvärderingsrapport

Följande text är hämtad från projektets utvärdering:

Fokus Matglädje är ett mycket väl fungerande projekt med en mycket hög kvalitet i dess genomförande. Under de två projektåren har projektet med råge uppfyllt målet om att ”erbjuda 100 utbildningar/utbildningspaket i 50 kommuner/stadsdelar där kostenheter/måltidspersonal utifrån sina specifika behov kan välja kompetensfördjupning”. De 48 deltagande kommunerna (15 st 2010, 33 st 2011) har snarare i genomsnitt fått del av närmare 150 utbildningar om man räknar med teoretiska och praktiska utbildningar. Utöver detta har möten och träffar hållits för att starta och följa upp processen med framtagandet av kostpolicy-dokument.

Hushållningssällskapet har genom hemsidan ”www.fokusmatgladje.nu” skapat en samordning mellan kommuner för att få en offensiv utveckling av skolornas måltidsverksamhet och kunskapsförmedling om mat. Matkonsulterna har också bidragit med kunskap och erfarenhet av arbetet i andra kommuner och på det sättet vidgat perspektivet. Projektet har till fullo uppnått projektmålet ”att förmedla kunskap om den offentliga måltidsverksamhetens stora betydelse när det gäller matens betydelse avseende smak, hälsa, miljö, ursprung och kulturbärare”. Deltagare och kostchefer har varit mycket nöjda med den kunskap som förmedlats och även ett år efter att projektet genomfördes i de 15 första kommunerna finns projektet med i arbetet när det gäller förändringsarbete, receptanvändning, praktiska arbetet i köken med mera. 13 av 15 kommuner är också på gång att få en kostpolicy,

Det bör också nämnas att projektet Fokus Matglädje har fått ett stort genomslag både i de kommuner som projektet genomförts, men också på nationell nivå. Projektet kan därmed sägas var en viktig del i regeringens vision om ” Sverige – det nya matlandet”. Få nationella projekt lyckas med att få ett nationellt genomslag, men det har Fokus Matglädje lyckats med.

Slutrapporter och arbetsmaterial

Slutrapport (2010)

Slutrapport (2011)

Utvärderingsrapport (2011)

Informationsbroschyr om Fokus Matglädje

Avtal för deltagande kommuner

Inbjudan steg 1

Vision kostpolicy arbetsdokument

Vi kommer även i fortsättningen att på uppdrag kunna genomföra utbildningar och utvecklingsarbete inom området. Läs mer