Foderkontainer

Hushållningssällskapet Halland ska genom projektet Foderkontainer validera odling av foder i en kontainerlösning.

Projektet finansieras med stöd från Prytz donationsfond, Bertebo Stiftelse och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. För mer information om projektet, kontakta Susanne Paulsson, 035-465 36.