Flower mapping – ett verktyg för att optimera skörd av svenska jordgubbar?

Flower mapping, som betyder kartläggning av plantans blomningspotential, är en relativt ny metod som ska kunna ge odlarna information om potentiellt antal blomklasar per krona, spridning av blomning och en estimering av skörd.

I projektet kommer flower mapping att testas i ett mindre odlingsförsök. Plantanalyserna utförs vid SLU- Alnarp. I odlingsförsöket testas täckning med fiberduk vid tre olika tidpunkter på sensommaren/hösten med hypotesen att ”en längre period med högre temperatur när det sker blominitieringen ger fler blommor året efter”. Syftet med projektet är att utvärdera verktygets potential.

Målet med studien är att med växtfysiologisk kunskap kunna bidra till utveckling inom svensk bärproduktion. Projektet förväntas även medföra ett fortsatt forskningsprojekt. Projektet har knutit an en hortonomstudent som gör sitt Masterexamensarbete inom Flower mapping under 2019.

Finansiär

Partnerskap Alnarp

Deltagande i projektet

Projektet drivs av projektägaren Salla Marttila, FD, forskare, lärare och programstudierektor på institutionen för växtskyddsbiologi, SLU Alnarp och Thilda Håkansson, Bärrådgivare på HIR Skåne. Samarbete hålls även med Lotta Nordmark, institutionen för biosystem och teknologi, om aktuell bärforskning vid SLU Alnarp samt Anita Sønsteby i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).