Fler ekogrisar med ökande välfärdsinsatser

Det finns en stor efterfrågan på ekologiska grisar på den svenska marknaden och det skulle behövas fler ekogrisar för att täcka efterfrågan.

I projektet har det erbjudits kurser och en 3-dagars studieresa till Danmark för att ge möjlighet för dig som producent eller medarbetare att förbättra din kompetens och ha ett kunskapsutbyte med andra producenter både i Sverige och Danmark. Det har genomförts två nationella kurser med fokus på att förbättra hälsa och djurvälfärd hos ekologiska grisar. Den första kursen hade fokus på utevistelse och bete medan den andra handlade om foder till grisarna. Att kunna utfodra rätt kvalitet med så hög andel svenskt  som möjligt.

Målsättningen var att visa hur man kan bygga upp en produktion som är både kostnadseffektiv och konkurrenskraftig samtidigt som den värnar om en god djuromsorg och ger goda produktionsresultat.

Projektet har genomförts åren 2016-2021.

Projektledare: Ingela Löfquist,  HIR Skåne AB ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se tel 0708-94 53 51

Aktiviteter i projektet

Tre aktiviteter

  • Studieresa Danmark 24-26 oktober 2016
  • Grisdag på Solgården med fokus på utedrift 25 september 2019
  • Foderkurs 26 november samt 9 december 2021

Studieresa Danmark

Grisdag på Solgården

Foderkurs

Mer att läsa

Ekologiska-grisar (jordbruksverket.se)

Djurvälfärd på ekologiska gårdar – grisar (slu.se)

Ensilage bra i fullfoder till grisar (slu.se)

Enhetsfoder med inhemskt protein till slaktgrisar (slu.se)

Börja med ekologisk produktion  – gris (jordbruksverket.se)

Foder och bete (hushallningssallskapet.se)

Rationella losningar (hushallningssallskapet.se)