Fler ekogrisar med ökande välfärdsinsatser

Det finns en stor efterfrågan på ekologiska grisar på den svenska marknaden och det skulle behövas fler ekogrisar för att täcka efterfrågan.

Genom att erbjuda kurser och en 3-dagars studieresa till Danmark finns det möjlighet för dig som producent eller medarbetare att förbättra din kompetens och ha ett kunskapsutbyte med andra producenter både i Sverige och Danmark. Det planeras för två nationella 2-dagars kurser med fokus på att förbättra hälsa och djur välfärd hos ekologiska grisar, då i första hand smågrisen. Den första kursen kommer att behandla ökad överlevnad för smågris  medan den andra har fokus på utevistelse och bete. Första kursen kommer att hållas under hösten 2017.

Målsättningen är att visa hur man kan bygga upp en produktion som är både kostnadseffektiv och konkurrenskraftig samtidigt som den värnar om en god djuromsorg och ger goda produktionsresultat.

Är du intresserad hör av dig till projektledaren

Ingela Löfquist,  HIR Skåne AB

Ingela.lofquist@hush.se

Tel 0708-94 53 51