Fiskelyftet

Fiskelyftet i Eda & Årjäng pågick under åren 2009-2013. Hushållningssällskapet tog i samarbete med 13 berörda fiskevårdsföreningar fram en färdig förvaltningsplan för vart och ett av fiskevårdsområdena.

När arbetet inleddes med den aktuella planen träffades representant/er från fiskevårdsområdesföreningen och Hushållningssällskapet för att dra upp riktlinjer för den specifika planen. Hushållningssällskapet arbete bestod sedan av att söka fakta om de vatten som fanns i området hos kommuner och Länsstyrelser. Det kunde t.ex vara utsättningar av fisk, äldre uppgifter om fiskbestånd och fiske, pågående och avslutade kalkningsinsatser, vattenkemisk data och andra biologiska undersökningar i områdets vatten.

Fiskevårdsområdets arbete bestod av att ta fram all tillgänglig information om föreningen från förr till nu samt att beskriva dagens förutsättningar för bl.a. fiske och turism och förstås att leta bilder till planerna.

Tillsammans tog vi fram ett antal konkreta åtgärder för att förbättra kunskapen om områdets sjöar och vattendrag, en plan för att stärka och bevara befintliga fiskebestånd samt för att utveckla fisket. Under arbetets gång hölls kontakten via telefon och e-post.

I samarbeten med fiskvårdsområdesföreningar har ca 10 inventeringar av förekomst av framförallt öring genomförts med hjälp av elfiske.

Anlagstavlor, skyltar, vandringsled har anlagts och monterats vid några sjöar för ökad information och tillgänglighet.

 

Vill du ha mer information om projektet kontakta:
Eva Nilsson, 070-829 10 05, eva.nilsson@hushallningssallskapet.se