Feromonbaserad övervakning och kontroll av jordgubbsvecklaren

Jordgubbsvecklarens larv angriper blommorna, vilket leder till utebliven fruktsättning eller deformerade små bär. Jordgubbsvecklaren är ett ökande problem i svensk och dansk jordgubbsproduktion, och problemet riskerar att förvärras med klimatförändringen.

I dagsläget bekämpas vecklaren främst med pyretroider, som riskerar att förbjudas i framtiden. Nya hållbara metoder behövs och feromonanvändning kan komma att bli ett bra substitut till kemisk bekämpning av jordgubbsvecklaren. Regelverket kring feromoner kommer att ses över på EU-nivå, och kan bli enklare att få använda i framtiden. Projektet syftar till att utveckla feromonbekämpning emot jordgubbsvecklaren. Flera fältförsök kommer att hållas i både Danmark och Sverige.

Finansiär

Stiftelsen Lantbruksforskning

Kontakt

Projektet drivs av projektägaren Glenn Svensson professor vid Lunds Universitet i samarbete med Victoria Tönnberg bärrågivare på HIR Skåne och Lene Sigsgaard professor vid Copenhagen University. Projektet startades 2018 och är beräknad att avslutas år 2020.

Referensgrupp

Sanja Manduric, Växtskyddsrådgivare på Jordbruksverket

Patrik Sjöberg, Grönsaksrådgivare på HIR Skåne

Mats Olsson, Jordgubbes odlare på Lönnslätts Bär

Teun Dekker, Kemisk ekolog på SLU- Alnarp

Länk Lunds Universitet:

https://www.biology.lu.se/research/research-groups/pheromone-group/research-projects/pheromone-based-pest-control-in-scandinavian-strawberry-production