Får i Norr

Fårnäringen har en stor potential när det gäller sysselsättning. Projektet ska utveckla affärsverksamhet kopplat till fårnäringen.

Samverkan mellan får- och lammproducenter samt aktörer som har koppling till dessa ska stärkas. Syftet är att utveckla fårföretagandet inom länet.

Inom projektet kommer kurser att anordnas inom bland annat:

  • Klippning
  • Stängselteknik
  • Byggnader
  • Semin
  • Fårhälsovård
  • Växtodling
  • Utfodring
  • Affärsutveckling.

Projektet finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Projektledare

Helene Skogqvist, 0923-121 86, 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

Investerar_f