Fånga fosforn -Dammar, filter och tvåstegsdiken

Den här broschyren riktar sig främst till lantbrukare som vill fånga fosforn som förlorats från fälten ut i vattendragen. Olika åtgärder beskrivs, med fokus på fosfordammar – hur den ska utformas och hur man steg för steg går till väga för att anlägga en.

Broschyren ger även råd till handläggare och rådgivare om vad som är viktigt att tänka på vid planering och anläggning av en fosfordamm – vilka aspekter som man bör prioritera.

Läs broschyren här