FaceTime a Farmer

FaceTime a Farmer är ett nytt samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Väst och Skaraborg, Vänersborgs kommun och organisationen LEAF i England.

Det handlar om att föra skolor och lantbruk närmare varandra med hjälp av digital kommunikationsteknik, att öka kunskapen om matens ursprung och att skapa intresse för att utbilda sig och arbeta inom den gröna näringen.

Metoden är lika enkel som genial och utnyttjar den kommunikationsteknik som finns på gården och i skolan. Lantbrukaren använder sin smartphone och skolan sin utrustning i form av datorer och smartboard. Genom korta återkommande videosamtal med hjälp av Facetime eller Skype kan barnen lära känna en lantbrukare och följa med i arbetet på gården under hela läsåret. FaceTime a Farmer är på så sätt ett utmärkt komplement till vanliga gårdsbesök och kan med fördel kombineras med andra informationskanaler om lantbruk, exempelvis LRF:s utbildningsmaterial “Bonden i skolan”.

Initiativtagare till FaceTime a Farmer är den engelske lantbrukaren Tom Martin, som tillsammans med LEAF revolutionerat arbetet med att lära barn och ungdomar om matens ursprung och en hållbar utveckling. Genom samarbetet med LEAF får Hushållningssällskapet nu ta del av deras kunskaper, erfarenheter och material kring konceptet men det öppnar även dörrar för ett ökat internationellt samarbete i skolorna.

Flera skolor har redan anmält sitt intresse för att delta och vi söker nu fler lantbrukare som vill dela med sig av sitt arbete med en skolklass.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
Karin Carlsson, landsbygdsutvecklare och projektledare, Hushållningssällskapet Väst 0739-609224 karin.carlsson@hushallningssällskapet.se

Besök gärna vår hemsida för mer information. https://facetimeafarmer.se