Etableringstekniker i rörflen

Rörflen har stor potential som energigröda, och en förväntad ökning av odlingsareal i olika delar av landet ställer stora krav på en anpassad etableringsteknik för olika jordarter och under olika klimatförutsättningar.

Energimyndigheten (2012-2014)

Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar eller Eva Stoltz

Om projektet: I projektet identifieras de grundläggande behov som krävs för en framgångsrik etablering av rörflen på olika jordarter. Genom att sprida försöken geografiskt kan resultaten av de olika teknikerna variera på olika breddgrader.

Slutrapport >>