Etableringsteknik och ogräsreglering i ekologiska odlingar av vitklöver, rödklöver och gräsfrö

EU har föreskrivit att allt utsäde som används inom ekologisk produktion skall vara ekologiskt producerat senast 2004. Utsädesproduktionen var inledningsvis begränsad då möjligheter för avsättning saknades.

För certifierat ekologiskt vallfrö gäller samma krav på renhet och grobarhet som vid konventionell produktion, vilket ställer stora krav på effektiv ogräsreglering. Baldersbrå (Matricaria perforata) och gårdsskräppa (Rumex longifolus) är stora problem som ofta föranleder dyrbar handrensning. En väg att komma till rätta med ogräsproblematiken kan vara att förändra etableringstekniken. I dag etableras huvuddelen av vallfröet med 12 cm radavstånd i en skyddsgröda. Syftet med detta projekt är att undersöka och utvärdera olika etablerings- och avputsningstekniker för att erhålla en renare frövara.

Samarbete med Inst för växtproduktionsekologi SLU, Uppsala, HS Rådgivning Agri (2005-2007).
SLU-Ekoforsk
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar

Slutrapport >>