Etablering av cikoria – undersådd i konventionell höst- och vårsäd

I detta KSLA-finansierade projekt studerades etablering av cikoria i ett fältförsök i vårkorn och i odlarexperiment i vårkorn, vårvete, havre, höstkorn, höstvete, höstråg och rågvete. I fältförsöket jämfördes tre etableringsmetoder: tidig och sen etablering utan myllning av utsädet samt tidig etablering med myllning med släpbillar.

Vid den tidiga sådden utan myllning vältades fältet direkt efter cikoriasådden. Inom varje etableringsmetod provades tolv ogräsbekämpningsmetoder: obehandlad kontroll, ogräsharvning samt tio varianter med kemisk bekämpning. Utanför det KSLA-finansierade projektet provades cikoriaetablering två år i en befintlig försöksserie med ogräsbekämpning mot åkerven och örtgogräs i höstvete. I ett av dessa försök jämfördes tidig och sen cikoriasådd.

Ladda ner rapporten: Etablering av cikoria – undersådd i konventionell höst- och vårsäd

Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne