Etablering arena svensk ull

Syftet med projektet är att förbereda och starta en nationell organisation och arena som kan ge företag, organisationer och olika intressegrupper i Sverige ökade möjlighet att stärka samarbetet i frågor som rör ull.

En gemensam organisation och arena som kan medverka till att ull som hållbar materialresurs i större utsträckning kan medverka i klimatstrategi och ekologisk hållbarhet. Arenan ska medverka till kontakter och kunskaper för produktions- och värdekedjan för ull som leder till ökat deltagande inom arbetsmarknas, näringsliv och akademi

Målet är att den nya organisationen, arenan, konstitueras under projektperioden och övertar ansvaret för fortsatt verksamhet senast vid årsskiftet 2022/2023

Projektperiod 10.05.2022 till 30.09.2022

Projektledare: Karin Granström, Hushållningssällskapet Västra
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se 

Projektet finansieras med stöd från Västra Götalands regionen,  Region Halland och Region Gotland