Energiguiden

Energiguiderna svarar på frågor om uppvärmningssystem, energieffektivisering, biogas, sparsam körning och biobränslen.

Energirådgivningen vänder sig till landsbygdsföretagare i Västerbottens och Norrbottens län och finansieras via Landsbygdsprogrammet.

Funderar du på:

  • en närvärme- eller biogasanläggning?
  • att anlägga en energiodling?
  • hur du minskar dina bränslekostnader för fordon?
  • hur du energieffektiviserar din verksamhet?

Kontakta Hushållningssällskapets Energiguider!

Vi lägger upp en rådgivningsplan utifrån dina behov. En energirådgivning kan inbegripa allt från teknisk till ekonomisk rådgivning.

Vi erbjuder:

  • Rådgivning via telefon eller e-post men även gårdsbesök
  • Enklare utredningar och beräkningar som kan utgöra underlag till projektering.
  • Kurser och studiebesök inom biogas på gårdsnivå, närvärme- och farmarenergi m.m.

Energiguider

Federico Cuellar, Hushållningssällskapet i Luleå, 0920-20 02 81, 073-151 40 68, federico.cuellar@hushallningssallskapet.se

Cecilia Wahlberg Roslund, Hushållningssällskapet i Malå, 0953-140 48, 070-397 09 99, cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se

 

Investerar_f