Energieffektivisering med digitala verktyg

HIR Skåne bedriver projektet ”Energieffektivisering med digitala verktyg” inom landsbygdsprogrammet. I projektet ska man genomföra kurser som ska ge deltagarna en större kunskap om digitala verktygs potential inom energieffektivisering.

Deltagarna ska få kunskap om hur man får ut ett värde av den information som loggas och hur man går från mätning till konkreta åtgärder som är bra för miljö och ekonomi.

Projektledare är Nils Helmersson, HIR Skåne